شما می توانید از مهمترین کارهای تحقیقاتی در دست اقدام  که در مزارع و باغات کشاورزان در شرایط اقلیمی متفاوت کشور در حال اجرا هستند، آگاهی یابید.

برای اطلاعات بیشتر با آدرس پست الکترونیکی r+d@agriara.ir مکاتبه کنید.

همچنین می توانید سوالات متداول خودتان در مورد محصولات شرکت را در بخش تماس با ما مطرح نمایید.