ماکسفر پی 40 پلاس p40 Plus, NPK + روی و منگنز (Zn and Mn)

350,000 تومان
ماکسفر پی 40 پلاس معرفی محصول کود فسفر روی P40 پلاس این محصول یک کود مایع کامل با تاکید بر فسفر

کود مایع کامل تریپلکس دارای npk، میکروالمنت ها و هیومیک اسید

90,000 تومان
کود مایع کامل تریپلکس دارای npk، میکروالمنت ها و هیومیک اسید کود مایع کامل تریپلکس یک امولسیون بالانس شده است.