محرکهای رشدی: گروهی از کودهای تغذیه ای با خواص محرک رشد و اثرات فعال کنندگی بر روی برخی از خواص مرفوفیزیولوژیکی گیاه هستند. در این گروه از محصولات از تلفیق عناصر تغذیه ای در کنار برخی از محرک های رشدی مانند آنزیم ها، ویتامین، اسید آمینه و قندها استفاده شده است. محرک های رشدی بطور کلی رشد و متابولیسم گیاهی را افزایش می دهند و بر روی خصوصیات خاصی مانند فعال کردن رشد ریشه، جلوگیری از ریزش گل و میوه، درشت کردن اندازه میوه ها و همچنین بهبود خواص کیفی میوه موثر هستند. در نتیجه استفاده از آنها عملکرد و کیفیت میوه افزایش خواهد یافت.

Showing all 3 results

نمایش 9 24 36

Algeuos 20

245,000 تومان
  Algeuos 20 آلجیوس ۲۰ کود سوسپانسیون حاوی درصد بالایی از جلبک دریایی Ascophylium Nodosum، کودهای ماکرو و میکرو، اسید

Algeuos Synergy

250,000 تومان
Algeuos Synergy آلجیوس سینرژی کود سوسپانسیون حاوی درصد بالایی از جلبک دریایی Ascophylium Nodosum، کودهای ماکرو و میکرو، اسید های

Algeuos plus

240,000 تومان
Algeuos plus آلجیوس پلاس کود سوسپانسیون حاوی درصد بالایی از جلبک دریایی Ascophylium Nodosum، کودهای ماکرو و میکرو، اسید های