محرکهای رشدی: گروهی از کودهای تغذیه ای با خواص محرک رشد و اثرات فعال کنندگی بر روی برخی از خواص مرفوفیزیولوژیکی گیاه هستند. در این گروه از محصولات از تلفیق عناصر تغذیه ای در کنار برخی از محرک های رشدی مانند آنزیم ها، ویتامین، اسید آمینه و قندها استفاده شده است. محرک های رشدی بطور کلی رشد و متابولیسم گیاهی را افزایش می دهند و بر روی خصوصیات خاصی مانند فعال کردن رشد ریشه، جلوگیری از ریزش گل و میوه، درشت کردن اندازه میوه ها و همچنین بهبود خواص کیفی میوه موثر هستند. در نتیجه استفاده از آنها عملکرد و کیفیت میوه افزایش خواهد یافت.

Showing all 2 results

نمایش 9 24 36

بوتانیکا (50 Botanica)

440,000 تومان
Botanica 50 بوتانیکا ۵۰ پودر حاوی ۵۰% اسید آمینه آزاد و ۷% نیتروژن آلی است که سبب تحریک رشد گیاه

فروت فول (Fruit Ful)

FruitFul فروت فول یک محصول اختصاصی برای بهبود خواص کمی و کیفی درختان میوه است. حاوی مقادی بالائی از فسفر