فعال کننده های سیستم ایمنی گیاه: این گروه از محصولات علاوه بر خواص تغذیه ای دارای اثرات کنترل و پیشگیری از بیماری های گیاهی هستند. مقاومت درونی گیاه به بیماری های قارچی بخصوص قارچ های خانواده “اوومایست” را افزایش می دهند. بهترین زمان استفاده از این گروه محصولات قبل از ابتلا به بیماری ها می باشد. برای هدایت کردن این مواد به سمت بافتهای آلوده گیاهی از برخی نشان گرهای طبیعی در این محصولات استفاده شده است.

هیچ محصولی یافت نشد.