گروه محصولات بیولوژیک: دارای عوامل زنده قارچ و باکتری های فعال هستند که در طی دوره رشدی گیاه برای کنترل بیماری های قارچی خاکزاد استفاده می شوند. باکتری های فعال اطراف ریشه ها را کلونیزه کرده و اجازه نفوذ قارچ های بیماری زای به درون ریشه ها را نخواهند داد. سایر ترکیبات و عناصر درون این ترکیبات به تغذیه و همچنین افزایش مقاومت گیاه به بیماری کمک خواهند کرد.

Showing all 2 results

نمایش 9 24 36

قارچ کش بیولوژیک پارس باسیل

115,000 تومان
قارچ کش بیولوژیک پارس باسیل قارچ کش بیولوژیک پارس باسیل بهترین راه حل برای پیشگری از بیماری های خاکزی مثل فوزاریوم، فایتوفترا،

کود بیولوژیک باسیلار (Bacilar)

475,000 تومان
کود باسیلارکود بیولوژیک باسیلار (Bacilar) حاوی باکتریهای فعال باسیلوس سوبتیلیس (.Bacillus subtillis SPP)، حاوی اسیدهای آمینه، ویتامین ها، عناصر تغذیه ای و سایر عواملی است که در تحریک و فعال کردن رشد و توسعه ریشه ها و افزایش فعالیت میکروارگانیسم های محیط ریشه موثر خواهد بود.