گروه محصولات بیولوژیک: دارای عوامل زنده قارچ و باکتری های فعال هستند که در طی دوره رشدی گیاه برای کنترل بیماری های قارچی خاکزاد استفاده می شوند. باکتری های فعال اطراف ریشه ها را کلونیزه کرده و اجازه نفوذ قارچ های بیماری زای به درون ریشه ها را نخواهند داد. سایر ترکیبات و عناصر درون این ترکیبات به تغذیه و همچنین افزایش مقاومت گیاه به بیماری کمک خواهند کرد.

نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

کود بیولوژیک باسیلار (Bacilar)

440,000 تومان
کود باسیلارکود بیولوژیک باسیلار (Bacilar) حاوی باکتریهای فعال باسیلوس سوبتیلیس (.Bacillus subtillis SPP)، حاوی اسیدهای آمینه، ویتامین ها، عناصر تغذیه ای و سایر عواملی است که در تحریک و فعال کردن رشد و توسعه ریشه ها و افزایش فعالیت میکروارگانیسم های محیط ریشه موثر خواهد بود.