کودهای پایه و تغذیه ای: این گروه محصولات حاوی عناصر تغذیه ای به صورت جداگانه و تلفیقی هستند. عمده این کودها دارای عناصر پر مصرف (ازت، فسفر و پتاسیم) و کم مصرف مانند آهن، منگنز، روی، مس، مولیبدن و … هستند که در بسته بندی های ۱۰-۲۵ و ۱۰۰۰ کیلوگرم قابل ارایه می باشند. برای سهولت در جذب و انتقال درون گیاه عناصر فلزی به صورت کلات کاملا پایدارهستند. در کودهای تلفیقی از اسیدهای آمینه و هیومیک اسید نیز استفاده شده تا علاوه تحریک و فعال کردن رشد گیاه راندمان جذب عناصر غذایی را بهبود بخشند.

Showing all 7 results

نمایش 9 24 36

کوالی مکس QUALI MAX) ۲۰-۲۰-۲۰)

650,000 تومان
QUALI MAX 20-20-20 کوالی مکس ۲۰-۲۰-۲۰ به همراه گوگرد + منیزیم + اسیدهای آمینه + هومیک اسید + عناصر میکرو

کوالی مکس ۱۸-۴۴-۰ (QUALI MAX UP)

QUALI MAX UP کوالی مکس اوره فسفات دارای ۱۸% ازت به فرم اوره و ۶۲% اسید فسفریک می باشد .

کوالی مکس ۱۳-۰-۴۶ (QUALI MAX NOP)

QUALI MAX NOP کوالی مکس نیترات پتاسیم حاوی ۱۴% نیتروژن + ۴۶% پتاسیم است و مناسب برای تامین پتاسیم و

کوالی مکس ۰-۰-۵۲ (QUALI MAX SOP)

270,000 تومان
QUALI MAX SOP کوالی مکس سولفات پتاسیم ۵۲-۰-۰ کود سولفات پتاسیم کاملا اسیدی و محلول در آب می باشد و

کوالی مکس ۱۰-۵۲-۱۰ (QUALI MAX)

540,000 تومان
QUALI MAX 10-52-10 کوالی مکس ۱۰-۵۲-۱۰ به همراه گوگرد + منیزیم + اسیدهای آمینه + هومیک اسید + عناصر میکرو

کوالی مکس ۱۲-۱۲-۳۶ (QUALI MAX)

560,000 تومان
QUALI MAX 12-12-36 کوالی مکس ۳۶-۱۲-۱۲ به همراه گوگرد + منیزیم + اسیدهای آمینه + هومیک اسید + عناصر میکرو

کوالی مکس ۱۵-۵-۳۰ (QUALI MAX)

515,000 تومان
QUALI MAX 15-5-30 کوالی مکس ۳۰-۵-۱۵ به همراه گوگرد + منیزیم + اسیدهای آمینه + هومیک اسید + عناصر میکرو